ประวัติผู้ก่อตั้ง

พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

หลวงตา ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุล “โลหิตดี” ณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู บิดาชื่อ “นายทองดี” มารดาชื่อ “นางแพง” ได้ให้มงคลนามว่า “บัว”

อุปสมบท

ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดโยธานิมิตร บ้านหนองขอนกว้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ พระอุปัชฌาย์คือ ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ฉายานามว่า “ญาณสมฺปนฺโน” แปลว่า “ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณ” ด้วยความที่เป็นคนมีอุปนิสัยจริงจัง คิดว่า “พอบวชแล้ว เราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบ ไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลย เราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันสึก กะไว้อย่างนาน ๒ ปี จะทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุด จะเรียนหนังสืออะไรๆก็แล้วแต่เถอะ จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์”

อื่นๆ

พ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน นั้น เป็นศิษย์ ใน พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ของเหล่า พระป่ากรรมฐาน ในยุครัตนโกสินทร์ ท่านได้สืบทอดปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติ จากท่านหลวงปู่มั่น รวมทั้งเสียสละ ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน เหล่าพระกรรมฐาน ผู้ใคร่สนในในการปฏิบัติธรรม จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวงผู้ปฏิบัติธรรมว่า ทั้งตัวท่านเอง และวัดป่าบ้านตาดนั้น เป็นหนึ่งที่สถานที่ ที่มีความเข้มข้น และเอาจริงเอาจังในด้านการปฏิบัติ อย่างมาก อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งท่านเองยังมีวิสัยทัศน์ที่จะแผ่ขยาย การศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ให้กระจายสู่วงกว้าง จึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุ เสียงธรรม ขึ้น ปัจจุบันกระจายไปทุกภาค ทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้คนในที่ห่างไกล แม้ไม่มีโอกาสได้มาที่วัด แต่มีโอกาสได้ฟังธรรม และน้อมนำไปพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีงาม  ท่านยังมีเมตตาสงเคราะห์ชาติในคราวที่ประสบภาวะวิกฤตด้านเศรษกิจ โดยเป็นผู้นำในการชักชวนพี่น้องชาวไทย จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยชาติ โดยเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ชาติ โดยองค์ท่านเองเป็นสื่อกลาง ปรากฎว่าได้ทรัพย์สิน ทั้งเงินบาท ดอลลาร์ รวมถึงทองคำ เพื่อนำเข้าคลังหลวง จำนวนมหาศาล

พระผู้อยู่จำนำพรรษา (ปัจจุบัน)

พระอธิการจำรัส จนฺทโชโต
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาส
ภูมิลำเนา อ.บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) จ.ภูเก็ต

13697214_1662735040713491_4298358328440310219_n

พระภูสิต สจฺจญาโณ

ภูมิลำเนา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

สังกัด วัด กู่แก้ว

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสมาน กตปุญฺโญ)
ภูมิลำเนา อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
สังกัด วัดสุวรรณจินดาราม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

0002

พระยอดลักษ์ ฉินฺนาลโย

ภูมิลำเนา อ.บ้างแพง จ.นครพนม

สังกัด วัดเหล่าหลวง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

พระเอกชัย ปณฺฑิตวงฺโส
ภูมิลำเนา อ.บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
สังกัด วัดท่าสะอาด อ.เซกา จ.หนองคาย

002

พระวรากร ทีปโก

ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร

สังกัดวัด สุวรรณจินดาราม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

พระวิทยา วฑฺฒโน
ภูมิลำเนา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สังกัด วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

20170723_084556

พระธนินพัฒน์ คุตฺตสีโล

ภูมิลำเนา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สังกัดวัดธรรมมงคล

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.