ผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องในดำริ ขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เรื่องการสร้างวัดในสหรัฐอเมริกา จึงเป็นเหตุก่อให้เกิด วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองปาร์คเกอร์ รัฐโคโลราโดขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น อีกทั้งคณะศิษย์พระภิกษุ ในองค์หลวงตา ผู้สนองงานองค์ท่านนั้นก็สำคัญและเสียสละยิ่งนั่ง ณ โอกาสนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณ ความเสียสละ อุปการะคุณของท่านเหล่านั้น ในการริเริ่ม บุกเบิก การก่อตั้งวัด อีกทั้งยังเมตตาช่วยเหลือสนับสนุน วัดแห่งนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยท่านเหล่านั้นมีรายนามดังต่อไปนี้คือ

 • .หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าศิลาพร อ.เมือง จ.ยโสธร Luangpoo Boonmee Paripunno
 • หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี Luangpoo Lee Kusaladharo
 • หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี Luangphor Inthawai Sandhussako
 • หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน วัดป่าบ้านตาด อ. เมือง จ.อุดรธานี Luangphor Sootjai Tandhamano
 • หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร Luangphor Sudham Sudhammo
 • หลวงปู่ณรงค์ อาจาโร วัดป่ากกสะทอน อ.เมือง จ.อุดรธานี Luangpoo Narong Ajaro
 • หลวงพ่อจิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์ Luangphor Jirawat Attarakkho
 • พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วัดป่าธรรมสถิต จ.ระยอง Phrakrusamuh Suchin Paripunno
 • หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี Luangpoo Boonmee Dhammarato
 • หลวงพ่อจำรัส จันทโชโต วัดเจริญสมณกิจ อ.เมือง จ.ภูเก็ต Luangphor Jumras Jantajoto
 • พระอาจารย์มานะ เทวธัมโม วัดถ้ำวิมานเกีย จ.กาฬสินธุ์ Phraajarn Mana Dhevadhammo
 • พระอาจารย์มณฑ์จิตเกษม ธัมมธโร วัดป่าภูแปลก จ.เลย Phraajarn Mondhjitkasem Dhammadharo
 • พระครูอรรถกิจนันทคุณ(นพดล นันทโน) วัดป่าดอยลับงา จ.เพชรบูรณ์ Phrakru Atthakitnandhakun
 • หลวงพ่อภูสิต ขันติธโร วัดป่าหลวงตามหาบัว จ.กาญจนบุรี Luangphor Poosit Khantidharo
 • พระอาจารย์บำรุง นวพโล วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี Phraajarn Bamroong Navaphalo
 • พระครูนิมิตวิทยากร(วิทยา กิจจวิชโช) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ Phrakrunimitrvitdhayakorn
 • พระอาจารย์วีรศักดิ์ ติกขวีโร วัดป่านาแค จ.อุดรธานี Phraajarn Veerasak Tikkhaveero
 • พระครูปลัดมงคลวัฒน์(สมาน กตปุญโญ) วัดสุวรรณจินดาราม จ.ปทุมธานี Phrakrupaladmongkolawat
 • พระอาจารย์วสันต์ ธีรปัญโญ วัดป่าสำสมอสุธาสินี จ.กาญจนบุรี

อุบาสกอุบาสิกาชาวไทยผู้ใจบุญ

อีกทั้งอุบาสกอุบาสิกาชาวไทย ผู้ใจบุญ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้เสียสละทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของนอกกาย สร้างอริยทรัพย์ภายใน สนับสนุน วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองปาร์คเกอร์ รัฐโคโลราโด ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน และเรื่อยไป จึงขอประกาศถึงน้ำใจ คุณงามความดีของอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน มา ณ ที่นี้ และขออภัยที่ไม่อาจเอ่ยนามท่านเหล่านั้นทั้งหมด ณ ที่นี้ได้

อุบาสกอุบาสิกา ชาวโคโลราโด และอเมริกา

ทั้งนี้จะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือ ศรัทธา ชาวโคโคราโด ตอลทั้งรัฐอื่นๆในอเมริกา ที่ปราถนาอยากให้มีวัด ช่วยเหลือและสนับสนุน ทางวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองปาร์คเกอร์ รัฐโคโลราโด ตั้งแต่แรกเริ่ม เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มิได้ขาด ถ้าหากไม่มีท่านเหล่านี้วัดก็คงเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน จึงขอประกาศความเสียสละ คุณงามความดีของท่านเหล่านั้น แต่คงไม่อาจสามารถเอ่ยนามในที่นี้ได้ทั้งหมด