วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองปาร์คเกอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา นั้นเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยแรงศรัทธา ความเสียสละ ของพี่น้องชาวพุทธทั่วโลก ทั้งจากเมืองไทย และสหรัฐอเมริกา ปัจจัยทุนทรัพย์ทั้งหลายที่ท่านได้บริจาคเหล่านี้จะนำไปใช้ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางวัด เช่นค่าก่อสร้าง บำรุง ดูแลรักษาเสนาสนะต่างๆที่จำเป็นภายในวัด ดูแลอุปถัมภ์พระภิกษุผู้อยู่จำนำพรรษา ตลอดถึงเกื้อกูลสาธารณะประโยชน์ต่างๆแก่ชุมชน ทางวัดขออนุโมทนา ในกุศลเจตนา ที่ท่านทั้งหลายได้มีความเมตตาเสียสละ บริจาคทรัพย์ส่วนตน เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในพระพุทธศาสนา กับทางวัดป่าหลวงตามหาบัว เมืองปาร์คเกอร์ ส่วนหนทางในการสนับสนุนบริจาคนั้น ท่านสามารถเลือกได้ตามสะดวกตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง ขอ อนุโมทนา.

Bank Name: Chase Bank (Issued by: JP Morgan Chase Bank, N.A.)
Bank branch address: Stroh Ranch 13151 South Parker Road, Parker CO 80134
Account Name: Colorado Monastery of Luangta Maha Boowa Nyansampanno
Please contact the temple for the Routing Number and the Account Number: