กิจกรรมต่างๆ

เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆของทางวัด และสามัคคีของทางอุบาสกอุบาสิกา ทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องต้องกัน ให้มีการจัดทอดผ้าป่าประจำเดือน โดยกำหนดเอา วัดอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน เป็นวันนัดหมาย โดย มีกำหนดการในวันงาน คร่าวๆดังนี้คือ


9.30 a.m. ตักบาตร ถวายอาหารแด่พระสงฆ์
10.00 a.m. ร่วมกันสวดมนต์ ทำวัตรเช้า
10.30 a.m. รับประทานอาหารร่วมกัน
12.00 noon ทอดถวายผ้าป่า รับพรจากพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

การทอดผ้ากฐินนั้น เป็นประเพณี ที่สืบมาแต่โบราณกาล ตั้งแต่สมัย ยุคพุทธกาล และเป็นพุทธานุญาติโดยตรงของพระพุทธเจ้าแก่ พระภิกษุ เกี่ยวกับการรับผ้า โดยรับได้ปีละครั้งเท่านั้น และในปัจจุบันคงเหลือแต่ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเท่านั้น โดยทางวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รัฐโคโลราโด ได้กำหนดวันรับผ้า พระกฐิน เป็นวันอาทิตย์ ของอาทิตย์แรกหลังจากออกพรรษาของทุกปี โดยตารางรายละเอียดกำหนดการนั้นจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับไป

สำหรับผู้ที่สนใจ ร่วมปฏิบัติ สวดมนต์ ทำวัตร –เจริญสมาธิภาวนานั้น สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน
โดยในช่วง Summer นั้น กิจกรรมจะเริ่ม เวลา 7.00pm-8.30 pm (May-October)
Winter นั้นกิจกรรมจะเริ่มจากเวลา 6.00pm-7.30pm(November-April)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์กับทางวัดได้โดยตรง สามารถกำหนดวันเวลา ที่ท่าน และทางวัดสะดวกได้ ทั้งภาค ภาษาไทย- อังกฤษ